| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

S a m l i n g    A r e n d a l   K u n s t f o r e n i n g     I N D E K SForrige side TILBAKE Neste side


40."Lindved og frue", silouett, papir. (Gave fra ..)

1904 skrives dette, men det fortaltes mig 1891 eller 93. For 444 Aar siden blev Jan Lindveds Hus bygget.
Da var Bryggerhuset en gammel bröstfeldig Bygning, hvis höie Alder ingen kjender, antagelig at af de förste huse i Arendal.
Dette blev oplæst i Gaardsrummet for Lovise Johannesen (Tjenestepige hos Frk. Mathilde Lindved)
af gamle Thomas Toft (min Bedstefar) i Oktober 1866. Samme Aar blev det jevnet med Jorden og opreist igjen af
Knud Pedersen og staar nu i sin gamle Form paa Sandvigen. Til Opgravningen rundt Hospitalet ved den gamle
Kirke var Mathilde Lindved (Datter af Ove Lindved) den eneste i Arendal,
som med Vemod fik skue sin Faders jordiske Levninger. Mathilde Lindved var födt 15de Januar 1805 og döde i Arendal
ugift 1893. Hun boede i sine Forældres Hus til sin Död. Huset blev solgt til Disponent Bakke efter hendes Död og
undergik da adskillig forandring, f. Ex. de nye Vinduer. Min Bedstemor Anna Petronelle Toft (födt Lindved)
var födt 24–4-1802. Huset blev senere solgt til Fröken Nottosen (Sydame) derefter til Afholdsforeningen, i hvis Eie det nu 1928 er.

Disse Silhouetter Tilhörer mig - Anna Hammer, födt 1858 i Arendal,
datter af Kjöbmand og Consul Joseph Hammer og Bina Hammer, födt Toft.

Mine Oldeforeldre på Mors Side
Margrethe Hersleb Lindved Födt 1771 Död 1847(födt Krog) og Ove Lindved Födt 1753 Död 1807

Denne Original Silhouette Klippet efter Silhouette af Leonard Holmboe i Arendal, 6/1 1891
| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst