| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

S a m l i n g    A r e n d a l   K u n s t f o r e n i n g     I N D E K SForrige side TILBAKE Neste side


27."Spiker fra huset", assemblage. (Gave fra Chr. Poppe ved innvielsen av Det Lindvedske Hus i 1979)

Christian Poppe
| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst