| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

S a m l i n g    A r e n d a l   K u n s t f o r e n i n g     I N D E K SForrige side TILBAKE Neste side


14."Mor og barn", stengodsskulptur, høyde 51,5 cm.

Kari Bugge Gjerstad
| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst