| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

  S A M L I N G E N E    A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G

V i o l a   S t e p h a n s e n s   t e s t a m e n t a r i s k e   g a v e    Forrige bilde I N D E K S Neste bilde


24."Landsbyelv med bro", fargeradering, 50 x 63 cm

Fritz Thaulow (Christiania 1847 - Volendam NL 1906)
| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst