| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst

   K  U  N  S   T  S   K  A   P   E  T                       tilbake til oversikt
'Helgener'
CDROM Helgenerutstilling
art cdrom '96
'Helgener' CD-ROM av Marcel Dekker Devos
'Helgener' er en av de første kunst CD-ROMene som har blitt laget spesiell for en Norsk utstilling. Verket er personlig og poetisk og er bygged rundt assosiasjonene kunstneren hadde til utstillingens tema 'Helgener'.

Innhold
Innhold på CD-ROMen er en collage av egne gamle og nye fotografiske, grafiske, animasjon, video og musikalske verk.

Struktur og navigasjon:
CD-ROMen er bygged opp av 9 grensesnitt som er koblet sammen med en 'kryssnavigasjon', det vil si, at man kommer in eller forlater en 'scene' ved å klikke på knappene som er plassert som nord, øst, syd og vest.

Under finner du skjermutkast til ulike scener fra 'Helgener' CD-ROMen
    Bestill våre produkter via epost eller ring direkte til 37022647
   K  U  N  S   T  S   K  A   P   E  T                       tilbake til oversikt

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst