| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunstutstillingsprogram 2013                                            
23 mai- 14 juni Maya Øvrebø "The Labyrinth" -  Stuart McGarey "Artificial by nature"
4. juli - 26. juli
Tommy Olsson
28.nov - 20.des
Elin Igland  "The Work and The wall"  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Elin Igland

The Work and The Wall

Elin Igland arbeider med vev som en skulpturell form eller en romlig installasjon.
Inspirasjon henter hun fra vevns konstruksjonsprinsipper og materialenes egenskaper.
Vevens evne til å holde tråder i sjakk, og hva som oppstår i fraværet av vevens prinsipper er meningsbærende.
Arbeidene består hovedsaklig av ull og en type nylon som er elastisk og ekspanderende.

Gjennom historien har billedvevens rolle og identitet blitt diskutert. Fra i være et isolerende og
dekorativt element i arkitektur, til å frigjøre seg fra konvensjonene og være et selvstendig objekt med sin
tekstur og form som identitetskaper. For så og gå tilbake som aktør i arkitektur igjen,
men da i diskusjon rundt vev som skulptur eller tredimensjonelt objekt, eller som et såkaldt site-spesific vs site-functional element.

På ulike måter diskuterer arbeidene i utstillingen tekstilets og vevens funksjon som et romlig eller skulpturelt objekt,
en installasjon i samspill med galleriets arkitektur, eller den konstruerte flaten som en skulpturell form.


detalje

 Detalje The Work and The Wall © E. Igland

 


sidene er sist oppdatert 20.11.2015


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst