| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunstutstillingsprogram 2016                                            
7. mai - 29. mai Ståle Sørensen - Ragnhild Ohma
2. juli - 24. juli Marte Gunnufsen - Emil Finnerud
13. aug - 11. sept Sørlandsutstillingen
15. aug - 21. aug Arendals uka
24. sept - 1. okt Vi over 60
15. okt - 6. nov Jenny Alnæs - Maja Sjøstrøm

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Ragnhild Ohma

variasjoner over mann med katt

«... i en forgangen tid som i dette øyeblikk syntes helt nær,
uten at jeg derfor kunne danne meg en tydelig forestilling om den, og som jeg ville ha en klarere erindring om når jeg nu om litt ble helt våken.»
Marcel Proust


Til utstillingen i Arendal Kunstforening har Ragnhild Ohma lagd en serie malerier med utgangspunkt i amatørfotografier.
De utvalgte fotografiene ligner hverandre, men er likevel ulike. Bildet på veggen i bakgrunnen på fotografiene er det samme.
De avbildede menneskene er forskjellige. Kanskje noen av menneskene er de samme. Kanskje bildet er fra en annen stue, en annen tid, et annet øyeblikk.
Fotografiene skuer tilbake og vekker erfaringer vi alle har. Maleriene av de fotograferte øyeblikkene aktualiserer situasjonene på nytt.
Minner oss kanskje om tiden som går, livet som leves og livet som har vært.
Tiden forandrer øyeblikket som var. Noe viskes bort, noe bevares.

I serien «En unik tilsynekomst av noe fjernt, så nært det enn kan være» blir motivet gradvis svakere, men aldri helt borte.
De fysiske forandringene i reproduksjonene kan sees som et bilde på tiden som forandrer våre individuelle og kollektive minner,
samt være et hint om at en reproduksjon både tilslører og tilfører informasjon til bildet.
Arbeidet «Tiden det tar» er basert rundt et utdrag fra en av Walter Benjamin sine tekster.
Teksten handler om at de ulike posisjonene vi befinner oss i, og tiden vi investerer i noe, er med på å bestemme hvordan vi opplever og erfarer verden.
I arbeidene veves fortid og nåtid inn i hverandre og overgangene mellom det individuelle og det allmenne blir flytende.

«All stories are discontinuous and are based on a tacit agreement about what is not said, about what connects the discontinuities.» John Berger


Utstillingen er støttet av 


Ståle Sørensen


hyperloop

 

Ståle Sørensen er billedkunstner som først og fremst jobber med skulptur. De siste årene har han jobbet med tre som hovedmateriale.
Ofte veksler han mellom monumentale installasjoner og små modellignende miniatyrer.
Menneskets møte med natur, overlevelse og identitet er gjennomgangstemaer.
I utstillingen ved utstillingen i Arendal vil han vise en serie med nye skulpturer i tre, bronse og kobber.

Ståle Sørensen bor og arbeider i Drammen. Han er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og Chelsea School of Art.
Av hans separatutstillinger kan nevnes «Tre og Trær» ved Trøndelag Senter for samtidskunst (2012).
Han har også vist arbeider ved Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Norsk Skulpturbiennale.

  
 

 


sidene er sist oppdatert 01.05.2016


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst