| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst
Det Lindvedske Hus over pollen hamsun-wennberg


    
Arendal kunstforening ble stiftet i juli 1873 og er med det blant de eldste kunstforeningene i Norge.

Kunstforeningens tidlige medlemmer protesjerte to lovende kunstnere, Theodor Kittelsen, som dengang var i urmakerlære i Arendal, og Louis Moe, som var født og oppvokst her og som ble en av nordens kjente tegnere og bokillustratører. Foreningens bærende kraft, Diderik Maria Aal, ble siden direktør for skulpturmuseet i hovedstaden, og sønnen Hans Aal fikk i sin fødeby Arendal spiren til den interesse som utløstes i at han i sin tid skapte Norsk Folkemuseum.

I 1976 kom det store skifte i Arendal Kunstforenings historie: I dette året begynte gjenoppføringen av Det Lindvedske Hus på en meget sentral tomt på nedre Tyholmen. Kunstforeningen hadde fått overdradd huset vederlagsfritt fra Tyholmens venner 1. juli samme år. Huset ble revet og antikvarisk oppmålt i 1974 og lagret for en senere oppførelse. Med støtte fra riksantikvaren, kommunen, fylket, andelstegninger og ens stor dugnad fra medlemmenes side ble det økonomiske grunnlaget lagt og huset kunne oppføres til bruk for kunstforeningens mangeartede aktiviteter. Huset ble bygget i begynnelsen av 1700-tallet på en av byens eldste tomter like ved den senere Trefoldighetskirken. Den første eier av huset var Ove Nilsen Lindved (1683-1716), som var byens første postmester. Huset hadde en sjelden byggestil med mange fine detaljer, og fikk ved oppussingen i 1763 sitt rokokkopreg. Slik huset står idag, med sin lyseblå maling og marmorerte etasjeskiller, gjenspeiler det fremdeles denne stilepoken.

Tekst hentet fra folderen "Arendal Kunst Forening"


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst