| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunstutstillingsprogram 2013                                             
4 mai- 16 juni Med kunsten som stemme - 22 kunstnere fra Aust-Agder
juli Lise Fløistad
juli Festivalutstilling
22.09 - 29.09 Vi over 60 - Utstiller Kåre Tveit
30.11 - 22.12 Alexandra E. Lindh - Liv Magnie Nilsen

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O


Alexandra E. Lindh

er selvlært multikunstner som blant annet arbeider med foto, video og lydbilder.
Et hovedtema i hennes arbeider er bølgebaserte overføringer; lyd, lys, radiobølger m.m. og den potensielle kommunikasjonen som ’bæres’ med disse. Hun undersøker mennesket som mottaker og videreformidler av mytiske innhold.

Alexandra E. Lindh formidler og manifesterer via det auditive og det visuelle. Komposisjonene består av ladet dokumentarisk materiale som vitner om et kontinuerlig samarbeid med overordnede  bevissthetsplan. Arbeidet er en form for forskning der evnen til å ekspandere eget inntak av virkelighetens ulike dimensjoner og deres samspill utgjør et av hovedområdene; samt gjenopprettelse av kommunikasjonsformer vi har mistet kontakten med.
 
Ab Initio / Incorporeal er en installasjon bestående av filmprojeksjoner med tilhørende lydbilder og fysiske elementer. I spenningsfeltet som oppstår mellom de ulike komponentene ligger en påminnelse om det opprinnelige samt en intensjon om å vekke/aktivere den latente overføringsevnen som var før språket. Ulike deler av tilstandsregisteret skildres og fenomenet ’menneske’ løses opp til vi står igjen med multispektrale, evige vesener – som er en del av helheten; og dermed potensielt allvitende bortenfor begrep og rammer.


Magnie Liv Nilsen
som opprinnelig er fra Arendal, arbeider med selvlaget papir. De store papirarkene som hun lager blir til skulpturelle objekter. Papiret er 100% resirkulert og hun driver dermed med upcycling. (Papiret får gjennom prosessen en høyere verdi. Dette i motsetning til downcycling der sluttproduktet har en lavere verdi)
I utstillingen PAPER MATTER som hun lager for Kunstforeningen viser hun arbeider som hun ar laget under et arbeidsopphold ved den lokale cellulosefabrikken Rygene Smith & Thommesen ved Arendal.
Hun vil der fokusere både på produksjon og eksperimentene som utføres for å teste papiregenskapene og på fabrikkens betydning for
lokalsamfunnet og på konsekvensene av den økonomiske nedgangstiden i industrien.

"Jeg håndlager store skulpturelle papirobjekter som  jeg bearbeider gjennom tegning, med blant annet vannfarge og blekk. Jeg vil utfordre det flate papirarket og ta det videre i en skulpturell retning,  ofte med utgangspunkt i prinsippet for papirlaging. . Jeg søker usikkerheten som ligger i materialet og er nysgjerrig på hvilke måter det kan utfordres. Nye ting oppstår i den tilstanden og arbeidet tar uventede retninger. I øyeblikket hvor alt kan skje kan også alt kollapse. Ved å legge vekt på materialitet,  er betrakters opplevelse essensiell, og fullender arbeidene gjennom kroppslig persepsjon og sansing. Gjennom papirets iboende egenskaper og arbeidenes størrelse, form og tekstur vil jeg skape en nærhet til  og framheve papirets materialitet en digital samtid. Det er ingen grunn til å forestille seg at digitaliseringen som skaper avstand til det taktile i papiret vil reverseres. Fram mot utstillingen har jeg hatt atelier ved Rygene Smith&Thommesen, som produserer tremasse for papirproduksjon. Her har jeg laget papirarbeider med fersk tremasse tatt rett ut av produksjonen."
siden er sist oppdatert 24.11.2013


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst