| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsplakat
utstillingsprogram 2012                                             
10. - 25. mars Eli Katarina Kjønsberg og Mari Røysamb
12 - 30 mai SØRLANDSUTSTILLINGEN
9 - 23 juni Anita Tjemsland - Espen Mork Dahl
15. des - 20. jan Tarjei Bodin Larsen

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O
Eli Katarina Kjønsberg,
Arbeidene handler i stor grad om det å orientere seg i en verden der ting ikke er så forutsigbare og trygge som en kanskje ønsker. Ved å gi ganske vanlige objekter eller situasjoner en uventet vri, vekker hun tilskueren til denne uforutsigbarheten som dypest sett kjennetegner tillværelsen. Barn har ofte en naivitet som gir dem et 'friskt' blikk på tingene rundt seg. «Jeg synes tankegangen og språket barn bruker for å orientere seg viser mer enn bare en manglende evne til å abstrahere. Det er en logikk der som er ganske kompleks, det berører spørsmål rundt tid, naturlover og forvandling.»


”Jeg jobber med forskjellige teknikker og ofte kombinasjoner av teknikker og uttrykk, som tegning, installasjon/skulptur, tekst, foto, video m.m. Det er en del av min arbeidsmetode å prøve ut ideer i forskjellige teknikker og materiale og å ha en bevegelighet mellom uttrykksformer.

I mange av arbeidene mine bruker jeg objekter (ready mades) som jeg bearbeider, tilfører noe eller gjør inngrep i, og som jeg også setter opp mot andre ferdige objekter. Jeg ønsker å undersøke de forskjellige gjenstandenes funksjon, disfunksjon, referanser og forventninger som et eget språk.

Flere av mine arbeider forholder seg til bevegelse, enten gjennom levende bilder som video og animasjon, eller mer indirekte ved å referere til en handling eller en bevegelighet knyttet til et objekt eller en situasjon.”

Mari Røysamb,
jobber med ulike teknikker for optimalisering av idéer, -tegning, objekt, skulptur, foto,.
Arbeidene er ofte visualisering av ulike tilstander, metaforer for å være, eller eksistensielle pussigheter. Arbeidene undersøker også tid og avstand, og kompleksitet og enkelhet i det hverdagslige.

”Jeg bruker fotografi som et dokumenterende tidspunkt, og dermed som tid ved sekvenser.
Tegning på foto synliggjør en samtidig tanke eller annen tid.
Tegning kan brukes som realisme og fiksjon i samme lag. På lignenede vis som ved bearbeidede ready-mades i ny kobling.
Støp kan ”fryse” objekter til permanent tilstand. Støp kan også monumentalisere en hvilken som helst gjenstand, eller en hendelse, -som et tids-punkt.”

For mer informasjon se Mari Røysamb's hjemmeside:

http://www.mariroysamb.no/Utstillingssamarbeid.

Vi arbeider begge selvstendig, og har samtidig vårt samarbeidsprosjekt som har pågått siden 2001.
Samarbeidet består i møtet ved en fysisk utstilling, og gjensidige aktiveringer i prosessen forut.

Dialogene spiller en vesentlig rolle for oss begge; i idéene, mellom arbeidene i rom, mellom liten ting og stor. Plassering og møter brukes til å styre fortellingen, forsterke den, eller snu opp-ned.

I vårt samarbeid bruker vi dette som et verktøy. Møtet mellom arbeider synliggjør en fortelling, og kan endres radikalt i et nytt rom ved ny sammenstilling.
Til utstilling i Arendal arbeider vi med større spenn enn sist. Vi kobler ny animasjon, nye små malerier, sammen med tegning, objekt og foto.
siden ble sist oppdatert 10.03.2012


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst