| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunstutstillingsprogram 2011                                             
26.03 - 17.04 SØRLANDSUTSTILLINGEN
18. juni - 03. juli
Bjørn Erik Hauge - Christian Bøen
27. - 31. juli
TheMoen – Elin Igland Grimstad – Signe A Domogalla
september
Kulturuke
oktober
Esther Maria Bjørneboe - Kjersi Elvevold
desember
Signe Solberg - Tone Wolff Kalstad

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Christian Bøen «High Voltage/Archives of violence»
Bøen som her viser foto er billedkunstner, bosatt i Bergen, og virker under kunstnernavnet Termodress. «High voltage» er motiver av høyspentmaster som kunstneren har fotogafert langs riksveiene på sørvestlandet. «Archives of Violence» aka «Piracy Kills» er et prosjekt der kunstneren retter fokus på tildels ekstrem vold i film/media og på ulovlig nedlasting fra internett. Med utgangspunkt i en rekke ulovlig nedlastede voldsfilmer har han laget videoer som blir et bidrag i debatten om vold og medier og piratkopiering.

Se mer på www.termodress.com

Bjørn Erik Haugen
«Fade to Black/Interface»
Haugen viser installasjon, video og skulptur. Arbeidet «Fade to Black» kretser rundt to tema som Haugen mener er nært knyttet til hverandre; Bruken av video i moderne krigsføring og TV og kameraets historiske kobling med våpen. Vi snakker om å 'skyte' bilder og det gjør vi gjerne med et kanon kamera! Arbeidene i utstillingen undersøker og belyser disse sammenhengene på ulike måter. Kunstneren undersøker også hvilken innflytelse TV har på vår virklighetsopfattning. I videoarbeidene «Interface» ser vi nyhetsklipp fra CNN's dekkning av Irak krigen, montasjer av klipp fra filmer og dataspill. Kunstneren viser også en installasjon bygget rundt spillekonsollen PlayStation.

Fellesnevner for begge utstillingene er at de problematiserer vår virklighetsopfattning. Utstillingen åpner for en rekke interressante spørmål omkring vår egen opplevelse av verden rundt oss, måten vi omgås opphavsrett og hvilken inflytelse vi tror eller ikke tror 'tv vold' kan ha på dem som utsettes for dette.

Se mer på www.bjornerikhaugen.com


siden er sist oppdatert 14.06.2011


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst