| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunstutstillingsprogram 2011                                             
26.03 - 17.04 SØRLANDSUTSTILLINGEN
18. juni - 03. juli
Bjørn Erik Hauge - Christian Bøen
27. - 31. juli
TheMoen – Elin Igland Grimstad – Signe A Domogalla
september
Kulturuke
oktober
Esther Maria Bjørneboe - Kjersi Elvevold
desember
Signe Solberg - Tone Wolff Kalstad

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O


«Soft Matter»
Tone Wolff Kalstad: Soft matter er materie som lett forandres av ytre faktorer. Det er vanskelig eller umulig å forutse deres oppførsel. Med denne tittelen ønsker jeg å peke på noe som ikke har en fasthet eller en konstant form. En mulighet for påvirkning, ettergivelighet, perversjon og mutasjon. Utstillingen viser objekter som kan virke til å nærme seg et bristepunkt etter å ha gjennomgått sakte forandringer. Objektene ser ut til å være i ferd med å danne nye betingelser og former. Utstillingen viser 3-dimensjonale tegninger. Jeg ønsker at tegningen skal oppleves i rommet og som noe mer konkret og fysisk enn illusjonen av et rom en står utenfor og ser inn i. Ved å lage tegninger som opptrer som noe fysisk, ønsker jeg å danne en mellomtilstand av virkeligheten og det imaginære.

«TIMBER!»
SIgne Solberg:
På Arendal Kunstforening ønsket jeg å lage en skulpturell installasjon som utfordret og tok i bruk hele rommet. Jeg har laget et verk man fysisk må forholde seg til ved at man beveger seg i og rundt det.  Jeg har tatt utgangspunktet i tegninger jeg har arbeidet med over lengre tid, som kun består av linjer  der jeg har hatt én regel å forholde meg til og resten blir tilfeldig. Disse er former som består utelukkende av firkanter. Målet er illusjonen av bevegelse. Ved å tredimensjonalisere idéen om disse formene ønsker jeg å oppnå mer spenn og bevegelse i formen. De er spent opp mellom gulv og tak, og bøyd, knekt og formet seg der etter.
Tittelen TIMBER! er det man roper når et tre faller. Jeg liker denne bevegelsen når denne rette linjen med stor tynge faller og enten knekker eller drar med seg annet den treffer på vegen. Og når den ikke ramler helt i bakken men blir stående fast i en vinkel.  

Se også signesolberg.wordpress.com

siden er sist oppdatert 29.11.2011


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst