| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2009                                             
14.03 - 29.03 Vigdis Storsveen - Anette Dale
06.06 - 21.06
Paul Dikker 
SØRLANDSUTSTILLINGEN

Lokalhistorisk fotoutstilling
05.12 - 20.12
Minneutstilling - Tore Hamsun


  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O


Anette Dale
viser malerier og skulpturer.
Dales arbeider henter mye av sitt uttrykk fra reklame og tegneserier og viser også et tydelig slektsskap til Popart.
med sine enkle men svært fargerike motiver skaper hun et eget univers der tingene ikke alltid er det de gir seg ut for å være.
Se mer på http://anettedale.com/


Snowsurf ©Dale


I likhet med Anette Dales arbeider har også installasjonene til Vigdis Storsveen sterke bånd til Popart.


Vigdis Storsveen om utstillingen
FREQUENTLY CHANGING
Tekst: Hildegunn Gullåsen

Da den amerikanske kunstneren Jasper Johns i 1955 for første gang viste sine bilder av det amerikanske flagget i det legendariske galleriet Leo Castelli var det mange som så utstillingen som svært fornærmende. Gjorde han narr av nasjonalsymbolet eller var det en hederlig gest? Når Vigdis Storsveen med verket Stars and Stripes bokstavelig talt tar opp tråder fra en mangfoldig kunsthistorie er det i en tid hvor det amerikanske flagget er mer ambivalent ladet enn noen gang - elsket og hatet som det er: både som ikon for et imperialistisk og kommersielt konsumsamfunn og samtidig fremdeles et av de sterkeste symbolene på den amerikanske drømmen.

foto av installasjonen i arendal kunstforening

I Johns’ tilfelle var et Flag ikke bare et flagg eller en reproduksjon av et flagg, men en selvstendig gjenstand. Med sine tvetydige verk var han en av forløperne for den kunstretningen som etter hvert fikk navnet pop art. Og slik noen av de sentrale pop art-kunstnerne på 1960-tallet hadde flere tydelige kunsthistoriske henvisninger i sine arbeider, finner man også i Storsveens pop-installasjoner mange og klare referanser til nettopp den samme kunstretningen. Det gjelder ikke minst det eksploderende og ekstra-poppede verket Superman. Men i motsetning til pop-kunstnernes i stor grad skamløse og kjærlighetsfulle omfavnelse av klisjer og den ”lavere” populærkulturen, behandler mange av neo-pop-kunstnerne de samme type motivene med en større distanse og et mer kritisk blikk.  

Det er imidlertid ikke bare ett nivå i Storsveens kunst. Som Johns’ flagg står de som selvstendige estetiske gjenstander, samtidig som man kan se dem i lys av vestens mange kulturelle referanser og kunsthistoriske retninger - også ulike former for food art og minimalismen med sitt reduserte formspråk. Sistnevnte kanskje særlig slik man kjenner det fra de rigorøse, sammensatte kubene og gitrene til Sol LeWitt. Det er imidlertid en helt annen sanselighet i Storsveens installasjoner enn det man finner i den mer strenge geometriske minimalismen. Først og fremst fordi de små pop-elementene som danner fundamentet for verkene er organiske – både formmessig og de facto.

foto av installasjonen i kunstforeningen ©storsveen

I flere av Storsveens installasjoner finnes også et motsetningsforhold mellom det tunge og lette - gjennom form og materiale, og mellom det tredimensjonale og todimensjonale. Det er også et kontrasterende forhold mellom de to formlike og tilsynelatende flytende kubene - både farge- og rommessig. I forhold til The Black and Red Cube som består av flere lag med sitt indre røde og hule rom, er The White Cube tett og kompakt. Ved at de små grunnelementene i den hvite kuben blir til pixler ved lyssetting dannes det allikevel også her et nytt - men todimensjonalt - ytre rom i taket over.

foto av installasjon i kunstforeningen ©storsveen

Bruken av et i utgangpunktet svært forgjengelig materiale inngår i et større prosjekt: I flere arbeider har Storsveen utforsket ideer om det temporære og det interaktive. Installasjonene er spenningsfelt mellom linjen, materialet, lyset, rommet og publikum - hvor alle gjensidig kan påvirke og forandre hverandre.

Se mer om Vigdis Storsveen på: http://www.vigdis-storsveen.no/


galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 08.03.09


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst