| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2008                                             
01.02 - 16.02 Maya Økland - Jorunn Myklebust Syversen
05.04 - 19.04
Setsuko Kurioka - Lina Rincon
07.06 - 21.06 Anita Hillestad - Marthe Aune Eriksen
30.08 - 14.09
Samira Jamouchi
desember
Viola Stephansens Samling


  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

SAMIRA JAMOUCHI

"En lukket dør mot Europa"

Arbeidet ”En lukket dør mot Europa” er fra 2008 men springer ut fra tideligere feltarbeid i Marokko da kunstneren undersøkte bylivet og urbane forandringer. Under en samtale fortalte Youssef om flyktninger som kommer til Tanger med tanken om å reise videre til Europa: ”Når jeg ser havet hjemmefra, gjennom vinduet, eller fra gatene, klarer jeg ikke å la være å tenke på den merkelige gravplassen som stedet har blitt. Det er dette område, Gibraltar stredet, som mennesker har omgjort til ankring for evighet. Stredet har blitt en marin gravplass”.

Utstillingen er en rominstallasjon bestående av video og lyd.
Korte videosnutter viser til Gibraltar stredet sett fra ulike steder i byen Tanger. Opptaket begynner med å filme stredet. Så roterer kamera i 360° for å omfange livet som foregår i Nord-Afrika, 14 kilometer fra Europa. Til slutt vender kamera tilbake mot stredet igjen. Alltid mot stedet igjen. Hver sekvens begynner og avluter med kamerats objektivet mot stredet. Syklusen gjentar seg igjen og igjen, uavbrutt og tar aldri slutt: En obsesjon.
I den internasjonale mediakanalen RFI kan man lese: ”I 2005 ble 5 flyktninger drept og minst 100 av dem ble skadet. Den spanske regjering har satset på mer effektive hindre, og det graves en grøft på den marokkanske siden. Europa bidrar med 17 millioner euro for å stanse uønsket strøm fra Afrika til Europa”.
Det finnes 3 lydopptak i utstillingsrommet. Folk forteller hva de synes om de ”brulé”. Brulé betyr brent på fransk. Men det ordet referer også til de som brenner sine identitetspapirer når de flykter nord over; fra Afrika til Europa. Lydopptakene er intervjuer med 3 franskmenn som forteller om hva de synes om ”brulé”, som flykter, og hvorfor de selv har flyttet fra Frankrikke og bosatt seg i Marokko. Med andre ord hva gjør at noen flykter og at andre flytter.


Samira Jamouchi er født i 1969 i Brussel av marokkanske foreldre, og bosatt i Norge siden 1997. Hun har diplom fra Kunstakademiet i Brussel og hovedfag fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo. Hun jobber hovedsaklig med tekstil, skulptur og installasjoner knyttet romopplevelse. Hennes arbeid favner fra det personlige, intimt rommet til den videre offentlige sfære. De senere årene har hun brukt kvalitatives intervjuer kombinert med bruk av digitalkamera i hennes arbeid. Hun utforsker hvordan møter, friksjoner, samt anonymitet og homogenitet, i urbane omgivelser, oppleves av menneske som har ulike urbane referanser.
Hun har stilt ut i flere Europeiske land. I år deltok hun i vandreutstillingen ”2 Move / Migratory Aesthetics” i Norge og i Irland. Hun stiller ut på den internasjonale utstillingen ”A World of Folk” i Stavanger, og har hat separatutstillingen ”Went East, Goes North” på Galleri R5, Kultur- og kirkedepartementet i Oslo.
Jamouchi er for tiden stipendiat ved Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo. Hennes doktorgradsprosjekt har tittelen ”Urban experience - Oslo seen in the light of Moroccan cities”.


galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 25.08.08


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst