| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunstutstillingsprogram 2007                                             
03.02 - 18.02 Ingunn Vestby - Catrine Thorstensen
31.03 - 15.04
Mariken Kramer - Astrid Bang
02.06 - 18.06 Hege Liseth - Karen Maurstig
11.08 - 26.08 High heels are walking
Tonje Gjevjon, Lisa Dillan, Janne Solgaard og Line Halvorsen
06.10 - 21.10 Eirin Sæther Behrns - Petrine Kjesrud Lillevold
01.12-15.12 Åslaug Krokann Berg - Torgeir Hamsun

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Eirin Sæther Behrns: ”Jeg arbeider konseptuelt med en tekst eller et tema som jeg finner interessant -  som engasjerer eller berører meg. Det sentrale referansepunktet i mine arbeider er kropp og sinn. Jeg forsøker å formidle opplevelsen ulike situasjoner gir og overfører disse til en felles hukommelse, som flere kan kjenne igjen og som samtidig kan være en observasjon av, og kommentar til, hvordan vi lever, har det, eller er. Ved å utnytte noe vesentlig i eget sinn prøver jeg å nå noe som har gjenklang i det allmenne og fortelle historier visuelt.  Jeg forholder meg ikke til en spesifikk teknikk men benytter meg av de virkemidlene jeg til enhver tid behøver for å visualisere en ide. Repetisjon av objekt eller gjentakelse av et tema inngår ofte i  arbeidene mine. I utførelsen er jeg opptatt av overganger mellom abstraksjon og figurasjon, det geometrisk stramme mot det organiske, det fiktive mot det virkelige og til ren fantasi/fabulering.”

Installasjonene er sammensatt av plast, skumgummi, silikon, stoff, broderi, fotoPetrine Kjesrud Lillevold
, som stiller ut sammen med Eirin Sæther Behrns, viser nye arbeider med fokus på ny kristelig teologi – såkalt ”herlighetsteologi”– og setter denne i en bredere sammenheng med likhetene i samtidig og eldre politisk ideologi.

Hun undersøker i sitt kunstneriske virke bruken av symbolikk og formale virkemidler som redskap for å underbygge maktposisjoner i politikk og religion. Hun er opptatt av hvordan politisk og religiøs kommunikasjon opererer og hvordan dette påvirker vår oppfatning av hva som er ”sannhet”. Lillevolds arbeider kan sees som en fordypning i symbolenes posisjon og dets evne til å overleve. Denne undersøkelsen gjør hun gjennom personlige tolkninger av estetiske og retoriske elementer hentet fra samfunnslag og grupperinger som orienterer seg religiøst eller politisk på samfunnets ytterfløyer.

Debutantutstillingen i kunstforeningen vil omfatte fotoserien ”Goldrush”. Utstillingen vil også bestå av en video og en rekke skulpturelle objekter i en installasjon. Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 02.06.07

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst