| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2007                                             
03.02 - 18.02 Ingunn Vestby - Catrine Thorstensen
31.03 - 15.04
Mariken Kramer - Astrid Bang
02.06 - 18.06 Hege Liseth - Karen Maurstig
11.08 - 26.08 High heels are walking
Tonje Gjevjon, Lisa Dillan, Janne Solgaard og Line Halvorsen
06.10 - 21.10 Eirin Sæther Behrns - Petrine Kjesrud Lillevold
01.12-15.12 Åslaug Krokann Berg - Torgeir Hamsun

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O


Karen Helga Maurstig

Viser grafiske arbeider. Dette er arbeider som gjengir små detaljer, detaljer som ikke oppleves som avgrensede, men som heller antyder helheten de er en bit av.
Slik vil eksempelvis en detalje av et løvblad vekke til live bildet av skogen det har sin opprinnelse i.

Presentasjonen er heller ikke den vi vanligvis forventer for  grafiske arbeider, her tar det form som installasjoner og som tredimensjonale objekter. Maurstig kombinerer her forskjellige kunstformer; det grafiske og papirbretting eller ”origami” slik det er kjent fra Asia.

Hege Liseth

Viser utstillingen ”Nature Aware” som består av malerier som kan deles i to grupper. Felles for arbeidene er en lagvis oppbyning med enkle billedelementer og med forholdsvis begrenset fargeholdning. Arbeidene har referanser til natur og naturens konturer.

Den ene halvdel av arbeidene fremtrer som landskapsscener med naturformer slik vi kjenner dem, der elementene er plassert på velkjente områder på billedflaten på en nesten klisjeaktig måte. Formene er sterkt abstrahert og fremtrer som konturer.

I den andre halvdelen av maleriene gjenfinnes de forenklede naturformasjonene til de tidligere maleriene, men opptrer her som frigjorte billedelementer uten forhold til rom. De blir til rekker og mønstre av figuralitet, eller til en umedgjølig biologisk masse som ikke lenger lar ser kontrollere. 

Utstillingen er produsert med støtte fra Norsk Kulturråd.


galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 02.06.07


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst