| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2007                                             
03.02 - 18.02 Ingunn Vestby - Catrine Thorstensen
31.03 - 15.04
Mariken Kramer - Astrid Bang
02.06 - 18.06 Hege Liseth - Karen Maurstig
11.08 - 26.08 High heels are walking
Tonje Gjevjon, Lisa Dillan, Janne Solgaard og Line Halvorsen
06.10 - 21.10 Eirin Sæther Behrns - Petrine Kjesrud Lillevold
01.12-15.12 Åslaug Krokann Berg - Torgeir Hamsun

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O


Åslaug Krokann Berg
viser utstillingsprosjektet 'Narrenes skip' som omfatter video, objekt og bilder. Åslaug Krokann Berg har de siste årene jobbet med fokus på annerledeshet og fremmedgjøring i vår virkelighetsoppfatning.Tilhørighet - eller mangelen på det. I tillegg handler det i stor grad om eksistensielle problemstillinger som kretser rundt våre handlinger, hva vi holder på med og hvorfor. En sårbarhet i det å være i livet - og til slutt døden.  De to siste årene har hun jobbet med narre- skikkelsen som utgangspunkt for sitt nyeste videoarbeid ''Narrenes skip''. Navnet og historien er gammel, og mye av forarbeidet har gått med til å studere narre-skikkelsen og hva den symboliserer. Som symbol bærer den med seg en kompleksitet i forhold til omverdenen og hvordan den oppfattes, og er både sett opp til og latterliggjort. Den representerer alt fra dåren, via den kloke - til døden i én og samme skikkelse. Videoen som er hovedarbeidet i denne utstillingen, viser sju narreaktige skikkelser som  kommer bærende med en båt over et jorde.
De kommer tilsynelatende fra ingensteder, og er svært fokusert på båten og det de driver med. For tilskueren kan det hele virke absurd, mens det er en tydelig viktig handling for skikkelsene som holder på. De er konsentrerte på hva de gjør, det virker som om de vet hva de skal og hvor de skal. Etter hvert settes båten forsiktig ned, og narre-skikkelsene klatrer oppi. Vel oppe i båten speider de utover, bytter plass, setter seg ned, reiser seg igjen. Slik fortsetter det. I tillegg til videoarbeidet, vises en båt-konstrukjson i ståltråd, samt videostills.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

Torgeir Hamsun viser prosjektet ”One Hundred Peaceful and Wrathful Deities”. Prosjektet er en videreføring av tema han arbeidet med tidlig på 80-tallet. Sentralt i dette prosjektet er dødsvisjoner slik de blant annet står beskrevet i den tibetanske dødeboken ”Bardo Tödöl”.
I ”Bardo Tödöl” beskrives hvordan bevisstheten konfronteres med sitt eget innhold i form av symbolske representasjoner. Representasjonene, slik de står beskrevet, er dypt forankret i en tibetansk kulturell kontekst. I Hamsuns arbeider gjenskapes disse symbolske representasjonene i et mer universelt visuelt språk.
Spranget fra de tradisjonelle tibetanske framstillingene til digitale bilder bygget opp med elementer fra naturen, er ikke så lang som en kanskje ville vente. I den Tibetanske Tantriske  Buddhismen betrakter man landskapet som et levende legeme fylt av energier eller Deities om man vil. Tradisjonelt framstilles disse som skrekkinngytende guder og demoner og i Hamsuns arbeider som former delvis skult i fjellformasjoner, bølger og andre elementer i naturen.

galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 09.12.07


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst