| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2007                                             
03.02 - 18.02 Ingunn Vestby - Catrine Thorstensen
31.03 - 15.04
Mariken Kramer - Astrid Bang
02.06 - 18.06 Hege Liseth - Karen Maurstig
11.08 - 26.08 High heels are walking
Tonje Gjevjon, Lisa Dillan, Janne Solgaard og Line Halvorsen
06.10 - 21.10 Eirin Sæther Behrns - Petrine Kjesrud Lillevold
01.12-15.12 Åslaug Krokann Berg - Torgeir Hamsun

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Astrid Elizabeth Bang viser utstillingen "FLIGHT"

Flukten kan være en forsvarsmekanisme, en reaksjon basert på frykt. Men også en utforskning, et sprang ut i det ukjente, som i ”tankens flukt”. Denne utstillingen utforsker forskjellige aspekter ved fenomenet flukt, i spennet mellom fra og til.

Råmaterialet for utstillingen er en samling skjell fra kunstnerens oppvekst på Trinidad, supplert underveis i prosjektet gjennom lån fra venner og bekjente. Skjellene monteres på speil og fotograferes, slik at den fysiske følelsen av organisk materiale gjennomsyrer alle bildene.

Gjennom speiling og sammensetning utvikles og forvandles de grunnleggende formene til nye motiver. Komposisjonene trekkes i retning av et drømmeaktig billedspråk, hvor betydningen kan være skiftende og vanskelig å fastslå.

Bildene formidler en urovekkende og ladet stemning. De ulike elementene i komposisjonen står i en skjør og utfordrende balanse i forhold til hverandre. Motivene åpner for frie fortolkninger, langt hinsides de fysiske gjenstandene som er benyttet som grunnlag.

Mariken Kramers Mariken Kramer (1972) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Hochschule fur Bildende Kunste i Hamburg . Hun bor og arbeider på Østerås.
I tillegg til eget arbeid har Mariken Kramer samarbeidet med Miriam Kramer, under Remark Productions , på to filmer og er del av kunstnergruppen ”The G.U.N.-Ladies” som nylig åpnet The White Tube, et nytt visningssted for samtidskunst i på Tøyen t-bane stasjon i Oslo.

Arbeidene til Mariken Kramer handler i stor grad om mellommenneskelige møter og individets sårbarhet i forhold til fellesskapet. Enten det er video, fotografi eller skulptur er hun opptatt av å gjengi små fragmenter av sine iaktagelser av menneskelige relasjoner,  situasjoner og tilstander.
Gjennom  forskjellige iscenesettelser ønsker Mariken Kramer å formidle en viss stemning eller atmosfære, mer enn en konkret historie.
I videoene hennes har  fokuset ofte vært på grenseoppganger, dualitet og tvetydighet. Betrakteren presenteres for mennesker i forskjellige situasjoner som utfører visse handlinger. Betrakteren blir meddforfatteren  som fullfører historien og som selv må avgjøre om det er gode eller dårlige handlinger som utføres.
I de skulpturelle arbeidene tar hun i bruk figurer og setter de opp i små installasjoner. Selv om aktørene her ofte er dyr og fantasifigurer, er mye av tematikken  den samme. Hun ønsker fortsatt å si noe om oss mennesker og vår sårbarhet, men kanskje på en noe mer humoristisk, og indirekte måte.
I Arendal Kunstforening viser hun videoarbeidet ”Trust”, skulpturene ”Freeze” og ”If you believe in us, we´ll believe in you”  samt tre fotografier.

Mariken Kramers utstilling er gjennomført med støtte fra Norsk Kulturråd.

For mer info se: www.marikenkramer.com


galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 30.03.07


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst