| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst

hose of hades
utstillingsprogram 2006                                             
04.02 - 19.02  Øivind Pål Farstad - Bente Bøyesen
06.05 -  21.05 Mesic Rus og Julio J.F. da Silva "House of Hades"
02.09 - 17.09 Pekka Person - Line Fasteraune
14.10 - 29.10 Grete Gunneng - Vigdis Hareide
02.12-17.12 Juleutstilling

  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O
Mesic Rus og Julio J.F. da Silva viser installasjonen "House of Hades"

"The house of Hades", betyr altså huset til Hades, som i gammel gresk mytologi var herskeren over skyggeriket!
Ikke helvete som vi kjenner gjennom den kristne tradisjon, men en verden hvor sjelene og de udødelige vandrer.
Dette er det usynliges verden, og dette gir en mening til det synlige !

Utstillingen 'The house of Hades" består av malerier, tegninger og objekter konstruert som en installasjon, på
terskelen mellom det synlige og det usynlige.

Hele rommet blir organisert i flere trinn som leses gjennom intellektuelle og følelsemessige impulser. På denne
måten blir betrakteren fysisk og åndelig involvert.

Med sine omamentale og fengslende overflater lager malerier klare kontrapunkt i forhold til de direkte brukte
råmaterialer- armer, kniver, gafler..., og tegninger utført direkte på hvitt papir

Alle elementer blir installert i forhold til rom og bygger en helhet.


galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt
besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst