| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2005                                              arkiv
02 - 17 april Grete Refsum - Brian Albers
04 - 19 juni Christine Waller - Annette Helland
3 - 18 september Danuta Haremska & Tomasz B. Ozdowski
8 - 23 oktober Gerd Brox Simonsen - Maria Øy Lojo
3 - 18 desember Turid Uldal & Line Hvoslef
  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Danuta Haremska & Tomasz B. Ozdowski

Danuta Haremska

TERRITORIUM "Territorium" er et prosjekt som jeg har de siste tre årene arbeidet med. Prosjektet er knyttet til flere spørsmål med henblikk på individets plass og prosesser som foregår i samfunnet. Gjennom forskjellige presentasjoner på ulike steder har jeg berørt vår oppfatning av rom, sted, område, og anelse av suverenitet, assimilering, tilpasning og ekspansjon. Formene som danner installasjonen har visuell likhet, men alle er forskjellige. De er fremstilt enkeltvis i en langsom og tidskrevende prosess. Formenes grunnmateriale: avfallsposer, har jeg valgt ut fra en erkjennelse om tingenes iboende potensial. Avfallsposene ødelegges i prosessen, men overlever med en ny identitet, i en ny virkelighet. Gjenvinning kan ses som en sirkulær bevegelse – en syklus. Det er et logisk sammenheng mellom form og tekstur. Oppbygningen av formene skjer ved en gradvis tilvekst gjennom en spiralbevegelse rund, nedover og utover.

SULTNE Sultne er en vegg installasjon laget av vanlig bomullstråd. Den retter spørsmål ikke om mangel på mat, men om mangel på kunnskap. Et problem relatert ikke nødvendigvis til U-landene, men vel så aktuelt i vår vestlige verden.


Danuta Haremska, "territorium"

 

Tomasz B. Ozdowski:

THE NEW DECALOGUE De Nye Ti Bud for Det Tredje Millennium The X commandments! Not the first ten – those are almost forgotten and practically nobody pay attention or respects them. Vi feiret et nytt århundre og samtidig et nytt årtusen. Det blir da to forskjellige perspektiver vi må forholde oss til. Prosjektet tar for seg ideene, følelsene og problemene forbundet med overgangen til en ny, informasjonsdominert epoke. Vi lever i en spennende tid. Besteforeldregenerasjonen opplevde noe unikt – utviklingen fra hestevogn til landing på månen. Våre barnebarn på sin side, kommer til å leve fullstendig innkapslet i en verden i stor grad styrt av høyteknologiske nyvinninger og nye, revolusjonerende tanker. Midt imellom står jeg. I mine verk, påvirket fra begge sider, prøver jeg å finne noen av de nye problemstillingene som denne turbulente tiden bringer med seg. Blant inspirasjonskilder er sosiolog Professor Zygmunt Bauman fra Universitetet i Leeds. I hans bok "Globalization" vekkes vår interesse for de problemene som overgangen til en ny epoke kommer til å skape. Også amerikaneren Alvin Toffler, peker i sin bok "The third Wave" på farene av en betingelsessløs akseptasjon eller total benektelse av alt som er "nytt". Det er mye som skjer og det er mange som ser det. I dag befinner vi oss på et sted, men samtidig i to dimensjoner – på slutten av en og i begynnelsen av en ny epoke. Noen søker næring og glorifiserer fortiden og noen andre ser mot framtiden, men de fleste bare lever som planter med sin vår, sommer, høst og vinter. Prosjektet bærer preg av fortidens tankeløshet, likegyldighet, demolering, stank og oppløsning - det som det XX århundre etterlot seg og smittet, belastet nåtiden med - en pervers skjønnhet av fysisk ødeleggelse men først og fremst den syke tankemåten. Uansett, fungerer vi som en forbindelse, et ledd mellom fortiden og fremtiden. Tidens løp har forandret både oss og våre omgivelser. Det er på tiden å forandre spillereglene også. Erfaring fra fortiden og drømmen om fremtiden gir næring til visjoner, spekulasjoner og en enorm kreativitet. Det er her mine tanker ligger, ideer blir født og prosjektets grunnlag befinner seg.

VANDRINGSKATEDRALER Min egen vandring (Argentina, Polen, USA, Frankrike, Norge), tanker og opplevelser, forandringene over tid, i rom, ståsted og det å forholde seg til eget fortid ble tatt opp først i mitt installasjonsprosjekt – Vandringskatedraler [16 telt i to grupper - 6 mindre (260 h) og 10 store (360 h)]. Prosjektet vandret allerede gjennom Poznan (PL), Warszawa (PL), Drammens Museum for Kunst, Christiansands Kunstforening, Kunstbanken i Hamar, Stenersenmuseet i Oslo, Kunstnernes Hus i Stockholm (S) og Overgarden Galleri (Kulturministeriets Udstillingssted) i København (DK), Narva i Estonia, Rokiskis Kunstmuseum i Litauen, Riga og Daugavpils i Latvia. Mennesker vandrer, og sammen med dem vandrer tanker, ideer, drømmer og gjenstander – viktige bindeledd med fortiden. De vandrer – derfor eksisterer ikke lenger de stedene de forlater, fra det øyeblikk de legger dem bak seg. Og der finnes ingen vei tilbake, og det tar aldri slutt. For dem de forlater er de fremmede, og de forblir fremmede når de kommer frem, for vandring fører til ensomhet. Teltets form – en trekant - er symbolet for en sluttet prosess (f.eks. fødsel – liv – død). Pyramidenes base - et kvadrat – symboliserer Jorden og de fire verdenshjørner. Det er også symbol for det menneskelige hjerte som lar seg influere fra fire sider, av fire krefter: Gud, Djevel, Engler og Mennesker. Teltene er like, men hvert av dem inneholder en bestemt tanke, et problem. Interiøret stiller spørsmål, men prøver samtidig å utrede om der finnes ett eller flere svar. Katedralen gir bare et signal, som en lanterne i mørket, som viser veien, uten å kaste lys over målet.

RELIKVIER Relikvier har sin opprinnelse i et møte med en annerledes, men ikke så ukjent for meg verden under mitt opphold i Paris. Dette møte har vekket tanker og minner fra andre steder, andre politiske og sosiale forhold i en annen, mer turbulent tid. Det var da det viste seg at de samme ordene eller setningene endret sin betydning bare fordi vi brukte dem på diverse steder eller forskjellige tidspunkter. I tillegg til verbale verdier som ordene bærer med seg, er beskrivelsen koblet til gjenstander som kan endre ordenes budskap og gjenstandens status quo. Det oppstår en ny situasjon hvor ordene eller gjenstandene alene er verdiløse. Men de får en ny, felles identitet når de to uttrykksformene settes sammen; et stykke gammelt bein alene har ingen betydning - men, alt blir forandret i det øyeblikket vi hører at det er en lille finger fra en eller annen helgen. Beinet blir ikke lenger bare et stykke anonymt bein. Vi beskriver ting og gjennom den beskrivelsen endrer vi deres virkelighet og faktisk tilhørighet. Valgmuligheten er borte med en gang. Verkene i prosjektet skal kanalisere tankene i en bestemt retning men samtidig er de åpne for tolkninger. Utformingen av mine relikvier ligner på de «ordentlige». Gjenstandene ble riktig nok pakket in i rike montre som verdifulle objekter men meningen og budskapet er blitt annerledes. Tidene har forandret seg så relikvier måtte følge etter.

Galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt.
Besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 01.09.05

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst