| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2005                                              arkiv
02 - 17 april Grete Refsum - Brian Albers
04 - 19 juni Christine Waller - Annette Helland
3 - 18 september Danuta Haremska & Tomasz B. Ozdowski
8 - 23 oktober Gerd Brox Simonsen - Maria Øy Lojo
3 - 18 desember Turid Uldal & Line Hvoslef
  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

"TidsRom"

Turid Uldal & Line HvoslefVi ønsket å ha en ”åpen” tittel som ikke binder betrakteren til en bestemt måte å tolke eller oppleve arbeidene på.
En tittel som åpner opp for undring og nysgjerrighet!

Vi arbeider begge med rom på forskjellige plan. Det dreier seg om steder, scener, drømmeliknende landskaper,
abstrakte figurasjoner og motiver som både kan oppleves som mikroskopisk og som uendelige størrelser.
Denne tvetydigheten i forhold til størrelse er noe vi begge er opptatt av i våre arbeider.

Når vi kaller hele utstillingen TidsRom henspeiler det også på tiden, reisen, fremover eller bakover i tid.
Eller også en atmosfære av tidløshet hvor ”alt” kan foregå samtidig.

 ” Ser man disse bildene i sammenheng med hverandre, oppstår en serie ”portretter” av figurer og hendelser
med den funksjon at de forener tid og rom i en slags sinnets og naturlovenes tidsreise” 
(fra katalogtekst av Knut Ove Arntzen)

Line Hvoslef:

"JEG ER OPPTATT AV ET FABULERENDE BILLEDSPRÅK MED VEKT PÅ DET FANTASTISKE 

OG DET IRRASJONELLE. BILDENE KAN OPPLEVES SOM SCENER ELLER DRØMMELIKNENDE LANDSKAPER.

JEG KOMBINERER ORGANISKE FORMER MED MASKINLIKNENDE ELEMENTER. 

PÅ DENNE MÅTEN ØNSKER JEG Å SKAPE EN UNDRING HOS BETRAKTEREN I FORHOLD TIL HVA OG IKKE MINST HVOR DETTE ER...

VIDERE ER JEG OPPTATT AV VÅR OPPLEVELSE AV STØRRELSE I FORHOLD TIL MOTIVENE. 

JEG ØNSKER Å SPILLE PÅ TVETYDIGHETEN VED AT MOTIVET BÅDE KAN OPPLEVES 

SOM NOE LANGT INNE I ET MIKROSKOP, OG SOM EN UENDELIG STØRRELSE.

BILDENE MALER JEG MED OLJE I TRANSPARENTE LAG. DET ER GJERNE UNDER OVERFLATEN JEG OPPLEVER SPENNINGEN."

 Turid Uldal:

Farge som en uoversiktlig energi, og som et uroelement som ikke helt kommer inn under noen systemer, er  ofte startpunktet for mine arbeider. 
Det er denne tvetydige energien som ikke helt lar seg fange, som fascinerer. Der ligger det muligheter til overraskende og saftige erfaringer.

Arbeidsprosessen beveger seg fra  spontane  øyeblikkshandlinger, til  vel planlagte prosesser, hvor materialer må bearbeides grundig og timeplaner følges.
I dette spennet mellom det å la seg rive med og  det å gå inn i vel gjennomtenkte planer ligger det en spenstig dualitet med muligheter for å la de ulike arbeidsmetodene gjensidig befrukte hverandre.
Dette spranget er  tydelig i arbeidene  jeg viser i Arendal Kunstforening med malerier og tredimensjonale arbeider i metall og LED lys.

Det trettende tegnet.
Metall, folie og LED lys
Installasjon tar utgangspunkt i de tretten stjernetegnene i Zodiaken. I astrologiske systemer brukes kun 12 stjernetegn. Det trettende tegnet Ophiocus
(Slangebæreren), er ikke brukt i astrologien, selv om planetene går gjennom dette tegnet på linje med de andre stjernetegnene i Zodiaken. 
Jeg er opptatt av dette: at noe ikke eksisterer bare fordi det ikke passer inn i det gjeldende  systemet. Det være seg mennesker uten pass eller stjerner på himmelen.

Malerier
I maleriene jobber jeg med fargerommets tvetydighet; intergalaktiske rom som plutselig skifter til nærbilder av indre prosesser. 
Voldsomme bevegelser presses opp i mot stille soner. Den visuelle virkeligheten skifter stadig, slik den gjør det ellers i livet også.

I breathe the virginity of the world. I feel coloured by all the shades of the infinite. I am one with my painting. We are a rainbow-coloured chaos.
Cezanne

 

Galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt.
Besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 27.11.05

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst