| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2005                                              arkiv
02 - 17 april Grete Refsum - Brian Albers
04 - 19 juni Christine Waller - Annette Helland
3 - 18 september Danuta Haremska & Tomasz B. Ozdowski
8 - 23 oktober Gerd Brox Simonsen - Maria Øy Lojo
3 - 18 desember Turid Uldal & Line Hvoslef
  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

aktuell utstilling 2. - 17. april 2005:

Grete Refsum - Brian Albers


Utstillingen åpnes lørdag 2 april kl. 13:00 med framføringen av "Dans mellom ståltråd og ord" av koreograf Margrete Kvalbein.

Margrete Kvalbein som er utdannet danser fra Statens balletthøgskole 1999 med tilleggsutdannelse i litteratur, kristendom og gestaltvegledning. Har siden 1992 koreografert og danset en rekke oppdrag spesifikt for kirkerom. Under virksomheten marg&bein debuterte hun i fullformat i 2004 med soloforestillingen "Sakrament og sandpapir". Høsten 2004 tilbrakte hun 3 måneder i Kina, studerte taiji og satte opp forestillingen "The Writing on the Wall" - inspirert av Göran Tunströms roman "Juloratoriet". Arbeidet med Grete Refsum våren 2005 er en forlengelse av dette prosjektet.

Dansere: Camilla Aarvåg utdannet danser og pedagog fra Statens balletthøgskole 1999 med videreutdanning i Cunningham-teknikk fra New York 2000-2003. Amalie Eek Hjorthaug utdannet fra Skolen for Samtidsdans 2002. For tiden linjeansvarlig for dans på Sagavoll folkehøgskole og under utdanning i Gestaltterapi. "Dans mellom ståltråd og ord" er en ca halv time lang danset refleksjon over Grete Refsums kunst - inspirert av hovedpersonene og møtene i boka "Juloratoriet" (G.Tunström)


Grete Refsum:
En av mine studenter spurte meg under en forelesning: "er du religiøs eller?" og jeg svarte henne: "ja - veldig!" For meg er det å meditere eller be en del av det å leve, det er en øvelse i å puste. Derfor arbeider jeg med bønn/meditasjon i mitt kunstnerskap. Jeg forsøker å gi uttrykk for noe av min livserfaring om det å være levende menneske i verden, spent mellom min fødsel og min kommende død.

"Evolusjon" er resultatet av en 20-årig søken og utforsking av mulighetene for å uttrykke noe om erfaringen av det å leve som menneske i verden, i en natur som er gitt og går sin gang uavhengig av det enkelte menneskets liv. Arbeidet inngår i en større serie kalt "Rosaries for the Future". Menneskets spørsmål om liv og død og dets plass i tilværelsen besvares tradisjonelt gjennom religiøse fortellinger og religiøs praksis: liturgi, meditasjon og bønn. Den kosmiske virkelighet og naturens eksistens forklares av naturvitenskapene, man taler om det geologiske kretsløp der mennesket er en siste lille krusning i et utviklingsforløp som stadig er på vei videre. I "Evolusjon" søkes disse to aspektene, det religiøse og det naturvitenskapelige, forenet. Kunstverket bestar av i 10+1 kuleformer og fire lydkilder.

Kulene Kulene er laget av metalltråd bundet for hand med tang og natur- og syntetiske materialer. Hver av de 10 kulene på 38-40 cm i diameter, reflekterer ett trinn i evolusjonshistorien. Den enkelte kule har en tittel som indikerer hvilket moment det henvises til og er tilført et materiale og laget i en teknikk som skal assosiere til temaet.

1. "Skapelse" - torn kule, hamret metalltråd danner en les ikke-geometrisk overflate.
2. "Materie"- fylt kule, vulkansk sten er bundet i "atom"- eller "cellestruktur".
3. "Tre" - en flådd einer er integrert i et kuleskall, vegetasjonen kommer.
4. "Dyr" - rester av dyr, særlig fra vann, knyttet i et dobbelt lag, som en urorganisme, mat.
5. "Forråd" - nøtter er organisert i tre lag dannet av sekskanter, samfunnsdannelse, religion.
6. "Fiber" - geometri og korder omspunnet ulltråd, produksjon av tekstil, klær.
7. "Konstruksjon" - spiker og metalltråd med langsgående symmetri, byggteknologi.
8. "Glass" - glassbiter ordnet i spiral, natur og videreforedling.
9. "Syntetisk materiale" - radiær formgivning av kulen, kork og isopor: lagring og varme.
10. "It-teknologi" - cd-plater ordnet langs tverrsnitt, var tid og fremover.


Meditasjonsobjekter Det finnes mange meditasjonsobjekter. Perler trædd på snor er ett. Slike finnes i alle religioner og i tallrike utforminger. I vestlig kristen tradisjon kalles de rosenkrans og bestar av 5 x 10 perler med såkalte stasjoner mellom hvert titall. Stasjonene representerer hendelser i kristen tro og Jesu liv. På hver perle bes bønnen "Hill deg Maria", ved stasjonene bes "Ære være", sa sies innholdet i stasjonen og deretter "Fader var". Hele bønnen startes ofte med trosbekjennelsen. Kortversjonen av rosenkransen består av 10 enheter. Rosenkransen har fire hovedformer: Den glederike, lysets, lidelsens og den herlighetsfulle rosenkrans, som reflekterer henholdsvis Jesu bamdom, hans jordiske virke, pasjonshistorien og de etter-påskelige begivenhetene.

Lyden Hver lyd består av to sammensatte opptak, natur eller kultur og resitasjon av en fullstendig rosenkrans fremsagt av kunstneren. Det er en lyd for hver rosenkrans. Sammensetningen er: 1. Kosmisk lyd - den glederike rosenkrans. 2. Vann lyd - lysets rosenkrans 3. Storby lyd (New York) - den lidelsesfulle rosenkrans 4. Kirke og kultur lyd (Katedralen i Rouen, Frankrike) - den herlighetsfulle rosenkrans Takk til Alexander Refsum Jensenius for teknisk bistand.

I tillegg til kulene har jeg arbeidet med transparente hengende strukturer som i "New York Rosary Web". Dette arbeidet viser "perler på en snor", med tekst rundt (Ave Maria), men denne rosenkransen er til å se på. Her ønsker jeg å forene asiatisk meditasjon, der man sitter og ser, med kristen bønn som er basert på ord. Ved å lage nye bilder og redskaper for meditasjon og bønn, søker jeg å utfordre selve fenomenet meditasjon/bønn: hva handler det om, hvordan skal det foregå? Jeg har lyst til å eksperimentere videre med slike "heng" og objekter sammen med ord, lyd og lys.

Grete Refsum "Glass" detalj av installasjonen "Evolution".

Brian Albers
silketrykkserie "Beach Days" har sitt utgangspunkt i fotografierav sommerens strand- og badeliv. Fotografiene er bearbeidet og overført til papir via silketrykk. I stedet for å sette trykkene i glass og ramme har kunstneren montert dem på treplater med dyp kant. Trykkene er brettet rundt kanten og fungerer både enkeltvis og satt sammen i grupper som danner et nytt bilde av ønsket størrelse.

Brian Albers detalje av silketrykk


Galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt.
Besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 16.03.05

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst