| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2004                                              arkiv
08 - 23 mai Hilde & Spilde
05 - 20 juni Børje Sundbakken - Brite Hindal
4 - 19 september Jan Freuchen - Susanna Hesselberg
9 - 24 oktober Anne Fløttum - Ellen K. Solberg
4 - 19 desember John Paul Cunningham - Ellen Frøysaa
  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Jan Freuchen og Susanna Hesselberg

Det samlende tema i utstillingen er identitet. Begge kunstnere jobber med dette tema men med ulike utgangspunkt og referanser. Identitet er et utømmelig tema som stadig er like aktuelt i vårt forandrende samfunn, der det som Freuchen sier i sin prosjektbeskrivelse er et uttall identiteter man må/kan velge mellom og som alle er åpne for modifikasjon.

Hesselberg. s arbeider kan ved første øyekast ofte virke humoristiske men har en gjennomgående mørk undertone. Hennes fotografier viser hvordan man ofte gjemmer seg bak en påtatt identitet, fullt bevisst og med en slags likegyldighet. Susanna Hesselbergs utstilling består av storformat fotografier.


©Susanna Hesselberg, Utan titel 2003, C-print 50x33cm

 

Jan Feruchen:

I videoen "Trees down - power out" vises en billedserie av 45 ulike bensinstasjoner, alle ødelagt som følge av orkaner, oversvømmelser eller opptøyer. En tekst ruller over en rød stripe i nedre billedkant og gir klare assosiasjoner til en nyhetssending. En stemme, nærmere bestemt Ronald Reagan's tale etter Challenger ulykken i 1986, høres over bildene. Gjennom den modernistiske utformingen og dens handelsfunksjon er besinstasjonen et sterkt symbol for vår kultur. Samtidig utkjempes kriger, hvor olje- og gassreserver er krigsbyttet. Da Challenger eksploderte bare sekunder etter utskytningen den 28. januar 1986, ble forestillingen om det vitenskaplige framskrittet svekket. Når illusjonene om vår egen kulturs ufeilbarlighet brytes, mister fellesprosjektet (nasjonen, demokratiet, kapitalismen) sitt eksistensgrunnlag. "Rot i virkeligheten" tar for seg etterkrigstidens modernistiske utopi og sammenbruddet av denne. Ved en slik retrospektiv "avsløringsmanøver" kan bedre se samtidens illusjoner?

Freuchen's utstilling "Rot i virkeligheten" består av videoen "Trees down - power out", en serie tusjtegninger og en skulptur.

Galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt.
Besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 04.09.04

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst