| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2003                                              arkiv
08.-23.mars 3 kvinner
juli Sommerutstilling
oktober Geir M. Brungot
november Silje Sagfjæra - Ståle Sørensen
desember Marius Martinussen
  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

Kristine Fornes Jeg liker å tegne personer. Ofte finner jeg først en inspirerende tittel og ser for meg et scenebilde, en person, dens liv og omgivelser. Temaer og ideer finner jeg i gamle livsstilsbøker som tar for seg emner som Menneskets helse og trivsel, Veien til suksess, Skjønnhet jorden rundt, Kost og kultur - om føde, helse og motstandskraft eller for å ta noe helt annet; Hvordan forbrytere arbeider. Dette putter jeg inn i min egen sammenheng. Jeg overfører foto og tegning på stoff ved hjelp av acetontrykk. Teknikken passer det formatet jeg jobber i og det utrykket jeg ønsker at arbeidene skal ha. Jeg benytter papirets og tekstilenes egenskaper for å uttrykke min ide.

    

Feriekjolen - Omsorg for eldre I - Omsorg for eldre IIBente Iben Sandvik
INSPIRASJON:
"Trettheten som følger med illusjonene og alt som bor i dem - tapet av dem, det fåfengte ved dem, det slitsomme ved det å vite at du er tvunget til å ha dem, for siden å miste dem." (Uroens bok - Fernando Pessoa)

Definisjon av illusjon:
Skinn av virkelighet, falsk forhåpning, sansebedrag, drømmer, forvillende. I dag er idealet å realiseres i alle deler av livet. Vi skal erfare og oppleve så mye vi klarer. Men virkeligheten er jo ikke slik. Vi har alle ulike verdener hvor vi oppbevarer det som ikke klarte - eller det som ikke var ment - å bli en del av virkeligheten. Denne delen av våre liv som vi snakker lite om, men verner omhyggelig. Denne verdenen som ikke klarte å bli en del av virkeligheten fortoner seg ofte urealistisk og bisarr, som i en annen dimensjon, som i et annet liv - og allikevel veldig mennesklig og nødvendig. Når vi velger en vei, gir vi samtidig avkall på å se hvor de andre veier fører. Vi må frivillig og ufrivillig ta konsekvensene av våre valg. Det er ofte en tristhet over det vi må forlate for å komme videre i våre liv. Jeg vil lage en utstilling over denne bisarre verdenen, over det som rørte oss en liten stund, over det som ikke skjedde - men som følger oss gjennom livet. Drømmer som gjemmes og pleies, som forvandles og kanskje til slutt ødelegges.

FORMSPRÅK: Jeg henter formspråket fra sommerfugler og engler - vakre,sjelelige og uregjerelige skapninger vi ofte forbinder med andre, evige sfærer. Sommerfugler er vanskelige å fange - engler umulige. Fargene er i hvitt/grått, størrelsen på hver skulptur ca. 35-45 cm. Materialene er silkeorganza, tyll, ståltråd, glitter, plast, glass,nåler. Konkret vil jeg lage engle-/sommerfugl-lignende skapninger (altså drømmer) som er fanget/oppbevart på forskjellig vis. Uttrykk som gjennomgår en stor eller mindre forvandling. Det som ikke blir virkelighet får ofte preg av karakitur, noe unaturlig, det føles unaturlig og uforståelig at det ikke går i oppfyllelse. Etter som tiden går gjennomgår det en forvandling. Jeg prøver å få til et uttrykk som er poetisk og stillferdig provoserende.


Åsil Bøthun "unstable" detail

Åsil Bøthun lager naturtro kopier av objekter, i simple og billige materialer. Arbeidene er tidkrevende modellert fram, ut fra papp, lim, sparkel og maling. Hun konstruerer "readymader". Noen ganger blir de en integrert del av rommet, kunst som kun oppfattes av et skarpt blikk, andre ganger står objektene der igjen som rester fra en montering, ting som man ikke legger merke til. Objektene er ofte bruksgjenstander, ting som man ikke legger stor verdi i. Hun forsøker å belyse disse, ved å opphøye de til kunstgjenstander.

Galleriets åpningstider: mandag - fredag 11 - 16, lørdag og søndag 12 - 15, mandag stengt.
Besøksadresse: Det Lindvedske Hus, Nedre Tyholmsvei 7 b

sidene er sist oppdatert 07.03.03

| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst