| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst


utstillingsprogram 2002                                              arkiv
06.04-21.04 Erik Nordby & Sabina Jacobsson
01.06-16.06 Axel Tostrup-Evensen
06.07-04.08 "When summer is gone"
Marianne Heier - Siri Hermansen - Gunnhild Eia Ryvarden - Lucie Thune
31.08-15.09 Tiril Schrøder & Morten Andersen
19.10-03.11 Anita Hansen
30.11-22.12 E. Lasse Kolsrud og Gunhild Vegge & Trygve Skogrand
  A R E N D A L    K U N S T F O R E N I N G   A R K U N S T.N O

when summer is almost gone

Utstillingen som helhet kretser rundt en kontrastfylt og analytisk opplevelse av personlig og generell menneskelig lengsel. Ved hjelp av forskjellige kunstneriske strategier n rmer de fire kunstnerne seg en felles tematikk. Marianne Heiers installasjon Monolog viser det håpøst banale i populærkulturens framstilling av kvinnelig kjærlighetsliv og sorg. Fraser og bilder hentet fra Hollywood-filmer reproduseres og gjentas av kunstneren selv gjennom lyd og tegning, og former en lett selvironisk kritikk av kvinners dobbeltrolle som subjekt og objekt i kommersiell kultur. Siri Hermansen viser installasjonen Diktomier bestående av fotografiene Palace of Pleasure og Palace of Pain og gulvinstallasjonen Diktomi laget av sukkerbiter. Arbeidene tar for seg persepsjon som fenomen, men er også en utforskning av lysets og mørkets oppbygging av rommet. Med utgangspunkt i det mørke, flisbelagte gulvet i utstillingslokalet og to like fotografier søker Hermansen, gjennom en bearbeidelse av materialet, en dypere forståelse av virkelighetens muligheter ved å understreke, synliggjøre og forsterke i overflaten. Mellomrommet mellom flisene blir bygget opp av sukkerbiter som et relieff der strekene danner en umulighetens labyrint. Gunhild Eia Ryvardens arbeider tar utgangspunkt i en rekonstruksjon av en på sett og vis ukjent farmor. Tegningene og maleriene som utgjør Farmor-serien handler både om en faktisk og en universell kvinneskikkelse. I serien henspeiles det på ulike tidsfaser og aspekter ved kvinners liv. Sentralt står feminine kvaliteter, skjønnhetsideal og fragmenterte minner. Lucie Noel Thune viser verket Purloined Love Letters, som tar for seg temaer som lengsel og begjær. Tittelen på arbeidet (purloined betyr stjålet fra en som gir tillit) er utgangspunktet i verkets betydning, og henviser til et trekantdrama. Verket, som består av 358 kjærlighetsbrev støpt i voks som stearinlys, illuderer begjæret som en blussende, men flyktig tilstand, og formidler tematikken gjennom materialets semiotiske kvaliteter.


| utstillingsprogram | lokalet | samlingene | kunstskapet | cafe | lenker | kunstnere | bli medlem | arkiv | om arkunst